Η δραστηριότητα τρυπανιών πυρασφάλειας εργοστασίων OUCO διευθύνθηκε

February 16, 2022
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η δραστηριότητα τρυπανιών πυρασφάλειας εργοστασίων OUCO διευθύνθηκε

 

 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των υπαλλήλων και της παραγωγής, εργοστάσιο OUCO πραγματοποιούμε συνήθως τα τρυπάνια πυρασφάλειας πολλές φορές κάθε χρόνο, και ο πρώτος χρόνος του 2022 έχει πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η δραστηριότητα τρυπανιών πυρασφάλειας εργοστασίων OUCO διευθύνθηκε  0

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η δραστηριότητα τρυπανιών πυρασφάλειας εργοστασίων OUCO διευθύνθηκε  1