5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα

November 24, 2023
τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα

Η OUCO απέστειλε με επιτυχία 5 ημιαυτόματους μηχανικούς διαχέτες σε ένα ναυπηγείο εμπορευματοκιβωτίων στην Ουγκάντα, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Η παράδοση περιλαμβάνει τρεις συσκευές διάθεσης 40 ποδιών (SLW 40Ton) και δύο συσκευές διάθεσης 20 ποδιών (SLW 35Ton), ειδικά σχεδιασμένες για την ανύψωση εμπορευματοκιβωτίων με πρότυπο ISO.

Βλέπε κύρια σχέδια και τεχνικές παραμέτρους κατωτέρω.

τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα  0

τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα  1

τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα  2

Προετοιμασία για συσκευασία στο εργοστάσιο OUCO:

τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα  3

τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα  4

Τοποθεσία εκφόρτωσης:

τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα  5

τελευταία εταιρεία περί 5 μηχανικοί ημιαυτόματοι διαχέτες που αποστέλλονται στην Ουγκάντα  6