Το νέο πρόγραμμα χοανών απόδειξης σκόνης OUCO εγκαθίσταται

May 4, 2018
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Το νέο πρόγραμμα χοανών απόδειξης σκόνης OUCO εγκαθίσταται

Η χοάνη Eco απόδειξης σκόνης τέσσερα θα σταλεί στον ασιατικό λιμένα για το πρόγραμμα εκφόρτωσης, OUCO θα παίξει έναν μεγάλο ρόλο από το.

Αυτήν την περίοδο η άριστη ομάδα εφαρμοσμένης μηχανικής OUCO εργάζεται στα λεπτομερή σχέδια παραγωγής και θα αρχίσουμε την επεξεργασία σύντομα εντός δύο μηνών.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Το νέο πρόγραμμα χοανών απόδειξης σκόνης OUCO εγκαθίσταται  0